Service Coördinator at Segway Ninebot in Amsterdam

 • Amsterdam
 • Fulltime (40)
 • In overleg
Bekijk deze werkgever
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.


Tip: Maak het jezelf makkelijk

Je kunt voortaan nog gemakkelijker solliciteren met jouw online Automotive CV! Registreer je gratis, vul je CV in en stuur direct jouw sollicitatie naar Segway Ninebot.

Gratis registreren

Bekijk de vacaturevideo en krijg direct een indruk!

Waar ga je aan de slag?

Segway-Ninebot is a global company that manufactures and sells luxury electronic goods and has a regional EMEA office in Amsterdam.

The company started in 1999 with inventor Dean Kamen, who invented the product that Segway is known for, the personal transporter. After years of selling the products to tour operators, security, police, warehouses and other B2B solutions, the company merged with Chinese company Ninebot in 2015. The combined company now focuses on the research and development, design, manufacture, distribution and sale of short-haul transport products for both businesses and consumers; You can think of various types of scooters, scooters and other electric means of transport.

Since the merger, the product range has expanded rapidly to include products in the micromobility category, as well as fun and robotics solutions. The ultimate goal is to promote the evolution of the products to become the world’s leading provider of mobile robotics solutions.

Segway-Ninebot shì yījiā zhìzào hé xiāoshòu shēchǐ pǐn diànzǐ chǎnpǐn de quánqiú xìng gōngsī, zài āmǔsītèdān shè yǒu ōuzhōu, zhōngdōng hé fēizhōu dìqū bànshì chù.

Gāi gōngsī yú 1999 nián yóu fāmíng jiā dí ēn·kǎmén (Dean Kamen) chuànglì, tā fāmíngliǎo Segway wénmíng de chǎnpǐn, jí gèrén yùnshū chē. Jīngguò duōnián jiāng chǎnpǐn xiāoshòu gěi lǚxíngshè, bǎo’ān, jǐngchá, cāngkù hé qítā B2B jiějué fāng’àn, gāi gōngsī yú 2015 nián yǔ zhōngguó gōngsī Ninebot hébìng. Hébìng hòu de gōngsī xiànzài zhuānzhù yú wèi qǐyè hé xiāofèi zhě yánfā, shèjì, zhìzào, fēnxiāo hé xiāoshòu duǎntú yùnshū chǎnpǐn; nín kěyǐ xiǎngdào gèzhǒng lèixíng de tàbǎn chē, tàbǎn chē hé qítā diàndòng jiāotōng gōngjù.

Wat ga je doen bij Segway Ninebot?

You are responsible to deliver an excellent service experience to our customers, manage day-to-day business and develop appropriate standards and processes to continuously elevate the overall service experience. This position interacts with all corresponding departments and our other offices and factories located in China, to provide and process information in response to (technical) inquiries, concerns, complaints and other product related questions.
– Customer focused: support retailers (B2B) either by telephone or electronically concerns or complaints
– Manages service level agreements
– Obtain and evaluate all relevant information to handle inquiries
– Operational excellence: you must understand and own every aspect of the service center’s -performance
– Advise and follow up on customers on technical queries
– Direct requests and unresolved issues to the designated resource
– Communicate and coordinate with internal departments

Nín yǒu zérèn wèi wǒmen de kèhù tígōng zhuóyuè de fúwù tǐyàn, guǎnlǐ rìcháng yèwù bìngzhì dìng shìdàng de biāozhǔn hé liúchéng, yǐ bùduàn tíshēng zhěngtǐ fúwù tǐyàn. Gāi zhíwèi yǔ suǒyǒu xiāngyìng bùmén yǐjí wǒmen wèiyú zhōngguó de qítā bànshì chù hé gōngchǎng hùdòng, yǐ tígōng hé chǔlǐ xìnxī yǐ xiǎngyìng (jìshù) cháxún, yílǜ, tóusù hé qítā chǎnpǐn xiàng guān wèntí.
– Yǐ kèhù wéi zhōngxīn: Tōngguò diànhuà huò diànzǐ fāngshì guānzhù huò tóusù zhīchí língshòu shāng (B2B)
– guǎnlǐ fúwù shuǐpíng xiéyì
– huòqǔ bìng pínggū suǒyǒu xiāngguān xìnxī yǐ chǔlǐ cháxún
– zhuóyuè yùnyíng: Nín bìxū liǎojiě bìng zhǎngwò fúwù zhōngxīn jīxiào de fāng fāngmiàn​​miàn
– jiù jìshù wèntí xiàng kèhù tígōng jiànyì hé gēn jìn
– duì zhǐdìng zīyuán de zhíjiē qǐngqiú hé wèi jiějué de wèntí
– yǔ nèibù bùmén gōutōng xiétiáo

Wat verwachten we van jou?

Qualifications:
• Bachelor degree in a technical area
• excellent knowledge of customer service principles and practices
• Technical acumen is required – you must develop a knowledge of all Segway products
• knowledge of administrative procedures
• able to work independently and exercise good judgement
• fluent in English, both verbal and written. Chinese is preferable
• Advanced use of Microsoft Office

Personal Skills:
• Proactive attitude and taking initiative
• Team player with excellent communication and listening skills
• customer driven mindset
• problem analysis and problem-solving
• high attention to detail and accuracy
• data collection and ordering
• stress tolerance

Zīgé:
• Jìshù lǐngyù de xuéshì xuéwèi
• jīngtōng kèhù fúwù yuánzé hé shíjiàn
• xūyào jìshù mǐnruì dù——nín bìxū liǎojiě suǒyǒu Segway chǎnpǐn
• liǎojiě xíngzhèng chéngxù
• nénggòu dúlì gōngzuò bìng yùnyòng liánghǎo de pànduàn lì
• liúlì de yīngyǔ kǒuyǔ hé shūmiànyǔ. Zuì hǎo shì zhōngwén
• Microsoft Office de gāojí shǐyòng

gèrén jìnéng:
• Jījí zhǔdòng de tàidù
• jùyǒu chūsè gōutōng hé língtīng jìqiǎo de tuánduì hézuò zhě
• kèhù qūdòng de xīntài
• wèntí fēnxī hé jiějué wèntí
• gāodù guānzhù xìjié hé zhǔnquè xìng
• shùjù shōují hé páixù
• yālì chéngshòu nénglì

Wat mag je van ons verwachten?

You will receive a good salary and will work in an attractive and challenging position at a unique and progressive market leader in the field of micromobility. You will receive 25 vacation days, a laptop and a company phone. In addition, you will visit the factory and head office in China and have a lot of contact with them. You will also be given every opportunity to develop and develop yourself and you will take the next step together with Segway-Ninebot!

Nín jiāng huòdé fēnghòu de xīnshuǐ, bìng jiàng zài wéixíng yídòng lǐngyù dútè qiě bùduàn jìnqǔ de shìchǎng lǐngdǎo zhě zhōng dānrèn yǒu xīyǐn lì qiě jùyǒu tiǎozhàn xìng de zhíwèi. Nín jiāng huòdé 25 gè jiàqī, yī tái bǐjìběn diànnǎo hé yībù gōngsī diànhuà. Cǐwài, nín jiāng cānguān zhōngguó de gōngchǎng hé zǒngbù, bìng yǔ tāmen yǒu hěnduō jiēchù. Nín hái jiāng huòdé yīqiè fāzhǎn hé fāzhǎn zìjǐ de jīhuì, nín jiāng yǔ Segway-Ninebot yīqǐ mài chū xià yī bù!

Wat ga je verdienen als Service Coördinator?

The salary depends on your knowledge and experience and we are happy to discuss it with you personally.

Xīnshuǐ qǔjué yú nín de zhīshì hé jīngyàn, wǒmen hěn lèyì yǔ nín qīnzì tǎolùn.

Welk contract krijg je?

You will immediately receive a contract with Segway-Ninebot.

Nín jiāng lìjí shōu dào yǔ Segway-Ninebot de hétóng.

Segway_eScooter_E125S_Smart Mobile App (1)

Jouw recruiter: Dennis Verhoef

Word je blij van wat je zojuist hebt gelezen? Je kunt direct solliciteren, maar je mag natuurlijk ook een mailtje sturen of me bellen op 06 1171 8765!

Vragen over deze vacature?

Bel Dennis direct via 06 1171 8765 of stuur een e-mail naar: werk@automotive-recruitment.nl

Ontvang vergelijkbare vacatures in je mailbox

  Extra informatie:

  Sector
  Non Automotive
  Functiegroep
  Techniek
  Functienaam
  Service Coördinator
  Functieniveau
  Ervaren
  Aantal uren
  40
  Salaris
  In overleg
  Werkervaring
  Ervaren
  Talen
  Nederlands, Chinees, Engels
  Rijbewijs
  B
  Computerprogramma’s
  Office, Overig
  Opleiding
  MBO, HBO
  Certificaten
  Geen
  Provincie
  Noord-Holland
  Regio
  Midden
  Geplaatst op
  24 november 2021
  Vacature ID
  206356