Wat wordt er verzameld?

Wij verzamelen de onderstaande gegevens/informatie

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Arbeidsverleden en wensen
 • Opleidingsverleden en wensen
 • Profielgegevens (vaardigheden en competenties)
 • Curriculum Vitae

Door wie worden de gegevens verzameld?

 • De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van jouw gegevens
  is per e-mail bereikbaar op: werk@automotive-recruitment.nl
 • De aangestelde functionaris voor gegevensbescherming is: Dennis Verhoef

Met welk doel worden jouw gegevens verzameld?

 • jouw gegevens worden verzameld ten behoeve van ons arbeidsbemiddelingstraject
 • om jou te helpen met de stap naar aan volgende (passende) uitdaging
 • om eventueel contact met u op te nemen omtrent uw profiel en wensen
 • voor het uitvoeren van activiteiten als werving, selectie, en aanbieden/voorstellen/bemiddelen/plaatsen richting onze opdrachtgevers

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden indien dit zinvol is voor de uitvoering van ons arbeidsbemiddelingstraject, om jou te helpen aan een volgende uitdaging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien een opdrachtgever buiten de EU opereert kan het delen buiten EU-landen plaatsvinden. Zonder toestemming van jou delen wij geen gegevens van jou met derden!

Welke rechten heb je?

Je hebt ten aller tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, alsmede toestemming deze te delen met derden sturen naar de beheerder. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ook kan je door middel van de inloggegevens die je na inschrijving van ons ontvangt, je gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen.

Hoe houden we je gegevens veilig?

We nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de hierboven aangegeven verantwoordelijke.